Vermogensbeheer, uw vermogen efficiënt laten groeien.
Op uw ritme en volgens uw verlangens, maar met ons deskundig advies.

Het beheer van uw vermogen/spaargelden is niet enkel voor de superrijken.
Elke portefeuille is gebaat bij het belang van diversificatie, of u nu een kapitaal wenst te beleggen van 50 euro per maand of 500.000 euro in één keer.

Onze adviseur vermogen, Kristof Goris, zal samen met u uw persoonlijke beleggersstrategie uittekenen en samen met u op zoek gaan naar de beste opportuniteiten.

We houden rekening met uw ideale spreiding tussen alle activaklassen:
– aandelen
– obligaties
– geldmarktinstrumenten
– vastgoed
– …..

De fiscaliteit en uw rendement…

De fiscaliteit in België is complex, we kennen verschillende vormen van belasting op de verschillende activaklassen. We zoeken voor u de meest fiscaalvriendelijke oplossing voor elke belegging.
De voorbereiding van uw pensioen:

Een belangrijke hoeksteen binnen uw vermogen is de opbouw van uw spaargeld met het oog op uw latere pensionering. De pensioenbreuk tussen uw laatste loon en uw eerste pensioen is vaak groter dan gedacht. Om ervoor te zorgen dat u uw uitgaven niet te drastisch moet aanpassen maken we voor u simulaties en begeleiden we u in het fiscaal sparen en het aanvullend sparen.

En na uw pensioen:

Opnieuw een belangrijk moment, uw pensionering, we bekijken uw uitgavenpatroon en uw toekomstplannen. Samen maken we een beeld van uw financiële route  en kiezen we voor de beste oplossingen die voldoen aan uw voorkeur.

 

Uw nalatenschap:

Wij staan u tevens bij in de opmaak van een persoonlijk plan van aanpak na uw overlijden. We bespreken de impact van uw huwelijkscontract, leggen u uit wie uw rechtmatige erfgenamen zijn en wat ze bij overlijden zullen moeten betalen.

Kiest u zelf voor de overdracht van uw vermogen dan bespreken we de mogelijke opties zoals schenkingen, burgerlijk maatschap enz…

Kiest u ervoor om een successieverzekering af te sluiten die de successierechten zal betalen bij overlijden en dus niet vooraf te schenken dan begeleiden we u hierin.
Aarzel niet ons te contacteren voor een vrijblijvende kennismaking.